БІЛКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я № 10 

с.Білки                                                                                 від 22 березня 2019 року 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2019 рік

у новій редакції Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Білківської сільської ради від 12.03.2019 року №929 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18 грудня 2018 року № 866 «Про сільський бюджет на 2019 рік»:

1.Внести зміни до паспорту бюджетних програм на 2019 рік (паспорти додаються) у якому відбулися зміни в напрямку використання бюджетних коштів по Білківській сільській раді в розрізі наступних кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі КПКВКМБ):

КПКВКМБ 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної,сільської рад;

КПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів;

КПКВКМБ 01117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету;

КПКВКМБ 0118313 Охорона і раціональне використання природних ресурсів.

2.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                    В.С.Зейкан

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_Розпорядження №10 від 22.03.2019року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000__                   _______________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0118313___      ____0513___       Охорона та раціональне використання природних ресурсів
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 15016 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 15016 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні;Постанова КМУ від 17.09.1996 року №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природо-охоронних заходів»; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836; рішення сесії сільської ради від 18.12.2019 року №866 «Про сільський бюджет на 2019 рік», рішення сесії сільської ради від 12.03.2019 р.№929.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

 

Раціональне використання природних ресурсів з метою забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини

 

7. Мета бюджетної програми: Ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Здійснення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1.

Здійснення заходів по розчистці стихійних сміттєзвалищ, ліквідація іншого забруднення природного середовища

 

15016

15016

 

 

 

 

 

Усього

 

15016

15016

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів на ліквідацію забруднення навколишнього середовища

Тис.грн.

кошторис

 

15016

15016

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів з ліквідації забруднення навколишнього середовища, що планується здійснення

Одн.

кошторис

 

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Середні витрати на здійснення одного заходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_Розпорядження сільського голови Білківської сільської ради №10 від 22.03.2019року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)


Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000__                   _________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0117461___ 0456       Управління та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету          

  (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3182789 гривень, у тому числі загального фонду – 1680000 гривень та спеціального фонду – 1502789 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Бюджетний кодекс України;; Закон України « Про дорожній рух»; Закон України «Про автомобільні дороги»; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836;рішення сесії сільської ради №866 від 18.12.2018р.«Про сільський бюджет на 2019 рік», рішення сесії сільської ради №929 від 12.03.2019р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

 

Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури

2.

Забезпечення проведення капітального ремонту

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності

1680000

1502789

3182789

2.

 

 

 

 

Усього

1680000

1502789

3182789

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
             

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на вулично-дорожної мережі, всього

Грн.

кошторис

1680000

 

1680000

 

 

 

 

 

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об»єктів на яких планується провести поточний ремонт

Од.

Додаток до річного плану

1585000

 

1585000

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Середня вартість 1 кв.м. дороги

Грн..

розрахунок

 

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

 

 

100

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати вулично-дорожньої мережі кап.ремонту всього

Грн..

кошторис

 

1502789

1502789

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об»єктів на яких планується провести капітальний ремонт

Один.

Робочі проекти

 

 

3

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту дороги

Грн..

Розрах.

 

1502789

1502789

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

 

 

100

 

Завдання 3

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на очищення доріг від снігу

Грн..

Акт виконаних робіт

95000

 

95000

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів очищення доріг від снігу

Год.

Акт виконаних робіт

 

 

 

3

Ефективність

 

 

 

 

 

 

Середня вартість одного заходу очищення доріг від снігу

Грн..

розрахунок

 

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка площі очищення доріг від снігу вуличної дорожної мережі порівняно з минулим роком

%

Розрахунок

 

 

100

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
_Розпорядження сільського голови Білківської сільської ради №10 від 22.03.2019року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000__                   _______________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150___      ____0111___       Організаційне, інформаційно-аналітичне та метріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                  районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2261113 гривень, у тому числі загального фонду – 2163500 гривень та спеціального фонду – 97613 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування»;Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р.№648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»( із змінами , внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 р. №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів рішення сільської ради від 18.12.2018 року №866 «Про сільський бюджетна 2019 рік», рішення сесії сільської ради від 12.03.2019 р. №929.

6.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п

Ціль державної політики

1.

Забезпечення спільних інтересів громади, спрямований на економічний розвиток та вирішення соціальних питань

 

 

 

7. Мета бюджетної програми:Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Забезпечення діяльності апарату управління сільської ради

 

2 163500

97613

2 261113

 

 

 

 

 

Усього

2 163500

97613

2 261113

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
             

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 Кількість штатних одиниць

 Од.

Штатний розпис 

16,5 

 

16,5

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 Кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг

Од. 

Внутрішній облік 

 835

 

835

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів

Од.

Внутрішній облік

1048

 

1048

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Кількість виконання листів, звернень,заяв, скарг на одного працівника

Од. 

Внутрішній облік 

55,6 

 

55,6

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

Од.

Внутрішній облік

69,9

 

69,9

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

кошторис

11419,00

 

11419,00

4

якості

 

 

 

 

 

 

 Рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості

Од.

Журнал-реєстрації 

835

 

835

 

Рівень ухвалених нормативно- правових актів до загальної кількості

Од.

Журнал-реєстрації

1048

 

1048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_Розпорядження сільського голови Білківської сільської ради №10 від 22.03.2019року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000__                   _______________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0116030___      ____0620___       Організація благоустрою населених пунктів
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1404816 гривень, у тому числі загального фонду – 1380000 гривень та спеціального фонду – 24816 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України-Бюджетний кодекс України;Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»;Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 28.04.2017 р.№472;рішення сільської ради від 18.12.2018р.№866 «Про сільський бюджет на 2019 рік», рішення сесії сільської ради від 12.03.2019р. №929.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

1.

Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою села .

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Забезпечення в належному стані мережі вуличного освітлення

2.

Забезпечення облаштування окремих територій   (парки,сквери, кладовища і т.д.)

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Організація робіт по благоустрою, очищенню,освітленню населеного пункту, оплата праці з нарахуваннями, збереження стану об»єктів комунальної власності

1380000

24816

1404816

 

 

 

 

 

Усього

1380000

24816

1404816

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
             

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати вуличного освітлення населеного пункту

Грн..

кошторис

275000

 

275000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об»єктів вуличного освітлення

Шт..

Лічильник

19

 

19

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Середні витрати утримання 1 квт. Мережі вуличного освітлення

Грн..

розрахунок

14473 

 

14473

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на прибирання,догляд

Грн..

кошторис

 

 

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Площа територій (кладовища, парків і т.д.) на яких планується здійснювати благоустрій

га

звіт

 

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість одного заходу по благоустрою

Грн..

розрахунок

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

______В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

Joomla templates by a4joomla