Малораковецька сільська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Міністерства фінансів України

 

26 серпня 2014 року № 836

 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

 

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

____Малораковецька сільська рада ___

               (найменування головного розпорядника

_______________________________________

                         коштів сільського бюджету)

__Розпорядження ___ № _09_____

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1.

0100000

(код)

 

Малораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Малораковецька   сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0116030

(код)

 

0620

(КФКВК)

 

Організація благоустрію населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань __70689,00 гривень, у тому числі загального фонду 70689,00 __ гривень та спеціального фонду ________ гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України – Бюджетний кодекс України; Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 28.04.2017 р. № 472; рішення сільської ради від __24.12.2018_р. №105__ «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Підвищення рівня благоустрою села________________________________________________________________

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення в належному стані мережі вуличного освітлення. 

 

2. 

Забезпечення облаштування окремих територій (парки, сквери, кладовища і т.д.)

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                       гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Організація робіт по благоустрою, очищенню, освітленню населеного пункту, збереження стану об»єктів комунальної власності 

70689,00

0,00

70689,00

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Усього

70689,00

0,00

70689,00

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

40000,00

 

40000,00

 

Витрати вуличного освітлення

Одн. вим.

кошторис

 

 

 

 

Витрати на придбання матеріалів

м/п

розрахунок

30689,00

 

30689,00


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів вуличного освітлення

Шт.

лічильники

10

 

10

 

Кількість придбаних матеріалів

м/п

розрахунок

30689,00

 

30689,00

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середні витрати утримання 1 обєкта вуличного освітлення.

 

розрахунок

4000,00

 

4000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

______Лях Е.Ю._____________

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

 

Joomla templates by a4joomla