Великораковецька сільська рада

                   ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

            Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

         Сільського голови 

від 04.10.2019 року №57 

Про затвердження паспортів

бюджетної програм на 2019 рік

у новій редакції 

           Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії сільської ради від 18.12.2018р.№642 «Про сільський бюджет на 2019 рік»,(зі змінами від 12.03.2019 року №672, зі змінами рішення сільської ради від 06.06.2019р.№744»)

  1. 1.Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2019 рік (паспорти додаються) у якому відбулися зміни в напрямках використання бюджетних коштів (далі – КПКВМБ)

       КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

КПКВМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

  1. 2.Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.

 

Великораковецький сільський голова                             А.В.Худа

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови №57 від 04.10.2019р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

 

2.

0110000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

0116030

(код)

 

0620

(КФКВК)

 

Організація благоустрію населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань 267 000 гривень, у тому числі загального фонду 267 000 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України – Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»;

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 28.04.2017 р. № 472;

Рішення сільської ради від18.12.2018р.   №642   «Про сільський бюджет на 2019 рік»

Рішення сільської ради від 12.03.2019р.№672 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018р№642»Про сільський бюджет на 2019рік»

Рішення сільської ради від 06.06.2019р.№744 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018р№642»Про сільський бюджет на 2019рік»(зі змінами від 12.03.2019р№672)

Рішення сільської ради від 25.10.2019р.№824 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018р№642»Про сільський бюджет на 2019рік»(зі змінами від 12.03.2019р№672; зі змінами від 06.06.2019р.№744)

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані.

 

7. Мета бюджетної програми  Підвищення рівня благоустрою села

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення в належному стані мережі вуличного освітлення 

 

2

Забезпечення облаштування окремих територій(кладовищі т.д.)

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 1

Організація робіт по благоустрою,освітленню населеного пункту

267 000,00

0,00 

267 000,00

 

Усього

267 000,00

0,00 

267 000,00

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

витрати вуличного освітлення населеного пункту

грн

кошторис

209 000,00

 

209 000,00

 

1

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані(кладовищ іт.д.)

грн

розрахунок

58000,00

 

58000,00

 

 

кількість об»єктів   вуличного освітлення

од.в

лічильники

16

 

16

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

Площа території (кладовищаі т.д. )на якій планується здійснювати благоустрій

од

калькуляція

58000,00

 

58000,00

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати утримання 1обєкту вуличного освітлення

грн.

розрахунок

13 063,00

 

13 063,00

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Питома вага утримання в належному стані

від

розрахунок

100

 

100

 

Голова сільської ради

 ____________

(підпис)

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

 
                                                   

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови №57 від 04.10.2019р.

 

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

 

2.

0110000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

0110150

(код)

 

0111

(КФКВК)

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 265 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 262 000,00 гривень та спеціального фонду 3000,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

Рішення сільської ради від 18.12.2018р №642 «Про сільський бюджет на 2019 рік».

Рішення сільської ради від 12.03.2019р.№672 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018р№642»Про сільський бюджет на 2019рік»

Рішення сільської ради від 06.06.2019р.№744 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018р№642»Про сільський бюджет на 2019рік»(зі змінами від 12.03.2019р№672)

Рішення сільської ради від 25.10.2019р.№824 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018р№642»Про сільський бюджет на 2019рік»(зі змінами від 12.03.2019р№672; зі змінами від 06.06.2019р.№744)

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Забезпечення спільних інтересів громади, спрямованих на економічний розвиток та вирішення соціальних питань

 

7. Мета бюджетної програми  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради.

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                        гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

Забезпечення діяльності апарату управління сільської ради

1 262 000,00

3 000,00 

1 265 000,00

 

Усього

1 262 000,00

3 000,00 

1 265 000,00

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний ропис

10

 

10

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів, заяв, скарг

Од.

Журнал вхідної документації

1120

 

1120

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів(рішення.розпорядження)

Од.

Звітність(рішення сесії та виконкому, розпорядження)

276

 

276

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од

Внутрішній облік

112

 

112

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од

Рішення,розпорядження

28

 

28

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн

кошторис

126 200,00

300,00

126 500,00

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

Рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості

Відс.

Внутрішній облік

98

 

98

 

 

Рівень ухвалених нормативно-правових актів до загальної кількості

Відс.

Внутрішній облік

98

 

98

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

 
                                                   

                                                                                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови №57 від 04.10.2019р.

 

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019   рік

1. 0100000__                                  Великораковецька сільська рада_____
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                                         Великораковецька сільська рада
   (КТПКВК МБ)                                  (найменування відповідального виконавця)

3. 0117363___ 0490             Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного                                                                                                           розвитку окремих територій            

  (КТПКВК МБ)  (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                             т

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 650 000 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та

спеціального фонду – 650 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Бюджетний кодекс України;;

Закон України « Про дорожній рух»;

Закон України «Про автомобільні дороги»; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836;

Рішення сільської ради від 25.10.2019р.№824 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018р№642»Про сільський бюджет на 2019рік»(зі змінами від 12.03.2019р№672; зі змінами від 06.06.2019р.№744)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

 

Збереження і розвиток автомобільних доріг загального користування

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Забезпечення проведення капітального ремонту

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

                                                                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності

 

650 000

650 000

Усього

 

650 000

650 000

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
             

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Завдання 1

     

 

 

1

Затрат

     

 

 

 

Витрати на вулично-дорожні мережі, всього

Грн.

Кошторис

 

650 000

650 000

2

продукту

         
 

Кількість об`єктів на яких планується провести капітальний ремонт

Од.

Додаток до річного плану

 

1

1

3

ефективності

         
 

 Середня вартість 1 кв.м.дороги

Грн..

розрахунок

     

4

якості

         
 

Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

   

100

 

 

 

 

 

Голова сільської ради

 

(підпис)

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

 

 

 

 
Joomla templates by a4joomla